česky Deutsch English

PRODEJ MĚSTSKÝCH POZEMKŮ

9.8.2023, Zprávy z města
PRODEJ MĚSTSKÝCH POZEMKŮ

1) Ondříčkova ulice Sokolov

Pozemky p. č. 570/1 o výměře 548 m2, p. č. 570/2 o výměře 3362 m2, p. č. 575 o výměře 189 m2 a p. č. 577 o výměře 23 m2. Prodej pozemků jako celek pro výstavbu bytového domu. Minimální kupní cena 1 395 Kč/ m2.

2) Hrušková

Pozemek p. č. 874/5 o výměře 440 m2 a pozemek p. č. 855/21 o výměře 9 m2. Pozemky se převádí jako soubor (společně) za minimální kupní cenu bez DPH 771 Kč/m2 (ke kupní ceně bude připočtena DPH).

3)Roháčova ulice Sokolov

Pozemek p. č. 3791/6 o výměře 807 m2, pro výstavbu rodinného. Minimální kupní cena pozemku bez DPH činí 1 988 Kč/m2 (ke kupní ceně bude připočtena DPH).

Zájemci o koupi uvedených pozemků se mohou vyjádřit a podat své nabídky do 01.11.2023 do 17:00 hodin u Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, a to na podatelně úřadu nebo na Odboru správy majetku.

Pro více informací kontaktujte Bc. Renatu Paceltovou, odbor správy majetku, tel.: 354 228 279, e-mail: renata.paceltova@mu-sokolov.cz nebo navštivte Elektronickou úřední desku města pod tímto odkazem: https://bit.ly/46EE8ke