česky Deutsch English

Pro svatby je letos vypsáno jednadvacet termínu

5.1.2021, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Zájemci o uzavření manželství mají v letošním roce jednadvacet termínů, kdy tak mohou učinit. Poprvé to je 16. ledna, naposledy 11. prosince. Kolik párů vstoupí do svazku manželského, to lze zatím jenom těžko odhadovat? V roce 2020 bylo uzavřeno před matričním úřadem Sokolov 142 sňatků. Kvůli koronaviru byla zhruba třetina sjednaných obřadů několikrát překládána či rušena. V roce 2019 bylo uzavřeno 193 sňatků.

Většina sňatečných obřadů se letos uskuteční v obřadní síni sokolovského zámku, pro tyto prostory je naplánováno 18 termínů. Tři termíny, a to dva v červnu a jeden v srpnu, jsou potom určeny pro klášterní kostel sv. Antonína Paduánského. Nejvíce příležitostí pro vstup do svazku manželského mají snoubenci v červnu (tři termíny), v červenci (čtyři termíny) a v srpnu (čtyři termíny). V září to jsou dva termíny a v ostatních měsících roku vždy po jednom termínu.
V případě zájmu snoubenců o jiný sňatečný termín, než jsou vypsané, nebo jiné obřadní místo, bude účtován poplatek dle zákona o správních poplatcích a poplatek za služby schválený Radou města. Sňatečné obřady v mimořádných termínech nebo na jiném místě, než v obřadní síni nebo v klášteře, budou uskutečněny pouze v případě, kdy to bude organizačně možné (personální a technické zabezpečení).

Poplatky spojené s výkonem sňatečných obřadů

Sňatečný obřad v základní verzi v obřadní síni sokolovského zámku ve stanoveném termínu: zdarma
Poplatek za slavnostní verzi sňatečného obřadu: 484,- Kč (včetně DPH)
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou obřadní místnost: 1000,- Kč
Uzavření manželství v klášterním kostele nebo na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu: 3420,- Kč (včetně DPH)
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 2000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky: 3000,- Kč 

Termíny sňatečných obřadů v Sokolově v roce 2021

16. ledna
13. února
20. března
17. dubna
15. května
5. června (klášter), 12. června, 26. června (klášter) 
10. července, 17. července, 24. července, 31. července
7. srpna, 14. srpna, 21. srpna (klášter), 28. srpna
11. září, 18. září
16. října
20. listopadu
11. prosince

Další podrobné informace najdete zde

(red)