česky Deutsch English

Připravované úpravy komunikací a parkovišť

21.2.2023, Zprávy z města
Připravované úpravy komunikací a parkovišť - u Herby

V následujících měsících se začne pracovat na vytvoření 105 nových parkovacích míst ve dvou lokalitách. První lokalitou je parkoviště u „Herby“ v ul. Sokolovská. Zde bude opravena stávající komunikace a parkovací stání za bytovými domy č. p. 1570 - 1576, která budou upravena šířkově tak, aby odpovídala normovým požadavkům. Na ploše vedle ulice pak vznikne zcela nové parkoviště o kapacitě 60 parkovacích míst.

Rovněž bude opraven povrch komunikace od garáží a přibydou k ní nová kolmá parkovací stání. Ve stejnou dobu bude upravena křižovatka ul. Sokolovská a ul. Heyrovského a bude přemístěn přechod pro chodce, který bude navíc nasvětlen a opatřen bezbariérovými prvky. Úprava křižovatky a přechodu pro chodce povede ke zvýšení bezpečnosti.

Druhou lokalitou je pak parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská. Zde vznikne více než 40 nových parkovacích míst. Projekt řeší úpravu stávající příjezdové komunikace a parkovací stání za domovem pro seniory a domem se zvláštním režimem „Čtyřka“. V celé řešené oblasti bude instalováno nové veřejné osvětlení. Dále se v této lokalitě připravuje zjednosměrnění ulice Heyrovského, které by mělo vést ke zklidnění dopravní situace v celé lokalitě.

Připravované úpravy komunikací a parkovišť - čtyřka

V rámci obou akcí bude vybudováno bezplatné parkoviště.

Třetí aktuálně připravovanou akcí jsou stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská. V tomto případě bude realizována oprava povrchů komunikace a zpevněných ploch poblíž městského koupaliště. V úseku dojde k opravě a úpravě stávající komunikace, parkovacích stání a vybudování nového chodníku podél komunikace. Bude zde rovněž vybudována nová dešťová kanalizace.

Připravované úpravy komunikací a parkovišť - Slovenská

Realizaci všech akcí odhadujeme v termínu duben až říjen 2023. Omlouváme se za komplikace spojené s realizací stavby a prosíme Vás o trpělivost a o zvýšenou pozornost v místě stavby.