česky Deutsch English

Přehled rozmístění nádob na vybrané druhy odpadu

19.5.2020, Zprávy z města
Ilustrační fota.

Vážení občané města Sokolov. Čas od času se dotazujete, kde najdete nádoby na odkládání různých druhů separovaného odpadu. Ať už se jedná například o kontejnery na odklízení použitého oleje a tuku nebo biologicky rozložitelného odpadu. V tomto podrobném přehledu najdete přesné označení všech těchto stanoviště včetně jejich umístění na mapě města i snímky, jak jednotlivé kontejnery vypadají.

NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD (10 stanovišť, 10 nádob)

 • ul. Švabinského – u základní školy
 • ul. Slovenská – u brány borců
 • ul. Spartakiádní – u domu pro seniory
 • ul. K. H. Borovského – u MěÚ
 • ul. Školní (Šenvert) – pod hřištěm
 • ul. Vrchlického – u mateřské školy
 • ul. Stará Ovčárna – u Areálu zdraví
 • ul. Marie Majerové – u mateřské školy
 • ul. Truhlářská – u Mezdosu
 • Hrušková

Ilustrační fota.Mapka s rozmístěním.

NÁDOBY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (12 stanovišť, 14 nádob)

 • ul. Halasova – u garáží
 • ul. Šlikova – u čp. 866
 • ul. Truhlářská – u Mezdosu
 • ul. Školní (Šenvert) – parkoviště u zahrádek
 • ul. Dvořákova (Šenvert) – zadní část
 • ul. Slovenská – u brány borců
 • ul. Mičurinova – před bytovým domem „u štětky“
 • ul. Stará Ovčárna – u areálu zdraví
 • ul. Slezská – u bytového domu čp. 1434
 • Jarošova - Kvapilova
 • Třebízského - ke školce
 • Vítězná - u čp. 2224

Ilustrační fota.Mapka rozmístění.

NÁDOBY NA POUŽITÝ OLEJ A TUK (12 stanovišť, 14 nádob)

 • ul. Alšova – u bytového domu čp. 1735
 • ul. Karla Havlíčka Borovského – u MěÚ
 • ul. Spartakiádní – u bytového domu čp. 2046
 • ul. Slovenská – u brány borců
 • ul. Zámecká – u bytového domu čp.
 • ul. Pionýrů – u mateřské školy
 • ul. Košická – pod kinem Alfa
 • ul. Stará Ovčárna – u Areálu zdraví
 • ul. Školní (Šenvert) – pod hřištěm
 • ul. Vítkovská – u čp. 2215
 • ul. Závodu míru – parkoviště pod Penny Marketem
 • ul. Mánesova – u soukromé ZŠ

Ilustrační fota.Ilustrační fota.

NÁDOBY NA POUŽITÝ TEXTIL (8 stanovišť, 12 nádob)

 • ul. Slovenská – u brány borců
 • ul. K. H. Borovského – u MěÚ
 • ul. Marie Majerové – u mateřské školy
 • ul Mánesova – u soukromé ZŠ
 • ul. Švabinského – u bytového domu čp. 1717
 • ul. Pionýrů – u mateřské školy
 • ul. Vrchlického – u mateřské školy
 • ul. Chebská – před sběrným dvorem SOTES

Ilustrační fota.Ilustrační fota.

NÁDOBY URČENÉ UKLÁDÁNÍ POUŽITÉHO ELEKTROODPADU (3 stanoviště, 3 nádoby) 

ul. Spartakiádní – u bytového domu čp. 2046

ul. Pionýrů – u mateřské školy

ul. Švabinského – u cyklostezky před restaurací Alex

Ilustrační fota.Ilustrační fota.