česky Deutsch English

Pozor na zásadní změny na úseku občanských průkazů

14.9.2021, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Významné změny přinesl nový zákon o občanských průkazech, který platí od 2. srpna 2021 (zákon č. 269/2021 Sb.). Občanský průkaz bude zabezpečenější, obsahuje biometrické údaje, jako je zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let dva otisky prstů. Tyto zabezpečovací prvky ztíží padělání nebo zneužití tohoto dokladu. S tímto osobním dokladem je umožněno cestovat volně v rámci celé Evropské unie.

Zásadní změny: 

  • do občanského průkazu není možno zapisovat akademický titul nebo vědeckou hodnost
  • k  pořízení nelze využít fotografii od fotografa ani fotografii ze systému
  • po převzetí nového občanského průkazu je možno si ponechat znehodnocený „starý“ občanský průkaz
  • po změně trvalého pobytu, jména, příjmení, rodného čísla, pohlaví a rodinného stavu (pokud je tento nepovinný  údaj v občanském průkazu zapsán, je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů  o vydání nového občanského průkazu. Pokud toto neučiní vystavuje se nebezpečí, že platnost původního dokladu bude v Informačním systému občanských průkazů automaticky ukončena uplynutím 45 dnů ode dne změny v občanském průkazu. Občan si následně nebude moci vyřešit další osobní, majetkové, finanční nebo podnikatelské záležitosti
  • při změně údajů v občanském průkazu se bude  nadále oddělovat příslušný roh občanského průkazu, nicméně však nebude vydáváno potvrzení o této změně (týká se jména, příjmení, rodného čísla, pohlaví a stavu)
  • při změně trvalého pobytu se oddělí příslušný roh a potvrzení o změně pobytu se vystaví
  • při ohlášení ztráty nebo odcizení se nevydává „Potvrzení o občanském průkazu“
  • nebudou se vydávat občanské průkazy s platností 1 měsíce v souvislosti s výkonem volebního práva 

Dopad změny zákona o občanských průkazech na úsek řidičských průkazů

S ohledem na skutečnost, že se při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu již nevydává „Potvrzení o občanském průkazu“ je možné si při ztrátě nebo odcizení řidičského průkazu rovněž požádat o vydání nového řidičského průkazu po předložení platného cestovního pasu. Pokud občan nevlastní platný cestovní pas, musí s žádostí o nový řidičský průkaz počkat do doby, než si převezme svůj nový občanský průkaz.