česky Deutsch English

Poslední jednání městského zastupitelstva před volbami

14.9.2022, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Sokolovští zastupitelé se ve čtvrtek 15. září sejdou naposled před komunálními volbami. Ty připadají na 23. 9. a 24. 9. Na programu jednání, které začíná opět v 15:00, je dvacet tři bodů a určitě dojde rovněž na bilancování uplynulých čtyř let. Jednání zastupitelstva je možné sledovat živě na webu pod tímto odkazem Videoportál město Sokolov (videostream.sk)

O čem tedy bude zastupitelstvo jednat? Bude to poskytnutí dotací pro HC Baník Sokolov či na podporu dostupnosti zdravotních služeb a také na volnočasové aktivity. Debatovat se bude o objektu bývalé hygienické stanice a o jeho dalším využití. Dojde na návrhy prodeje některých pozemků a změny v rozpočtu města nebo na zápisy z jednání některých výborů. Další zastupitelstvo, první v novém období po volbách, bude ustavující a vzejde z něj nová rada. Termín jeho konání je v souladu s komunálními volbami.

Svolání ustavujícího zasedání

Podle § 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. K jeho svolání však může přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování již marně uplynula. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná ode dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Další informace k období od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva najdete zde Od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva - DVS