česky Deutsch English

PODNIKATELÉ SE NYNÍ MOHOU ZAPOJIT DO OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

4.12.2023, Zprávy z města
PODNIKATELÉ SE NYNÍ MOHOU ZAPOJIT DO OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Od 01.01.2024 se mohou podnikající fyzické i právnické osoby, působící na území města Sokolova,  zapojit do obecního systému odpadového hospodářství. Pokud při své nevýrobní činnosti vyprodukují odpad skládající se z těchto složek: papír, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, sklo,

mají možnost uzavřít s městem Sokolov smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství a uložit uvedený odpad do nádob na separovaný odpad, které jsou rozmístěné po území města Sokolova.

Úhrada za zapojení do systému obecního systému je zpoplatněna paušální částkou dle ceníku schváleného Radou města Sokolova:

  • do 120 l týdně vyprodukovaného výše uvedeného odpadu                     2 000 Kč bez DPH ročně
  • nad 120 l týdně vyprodukovaného výše uvedeného odpadu                   6 000 Kč bez DPH ročně

Jaký je postup:

1.    Vyplnit žádost o zapojení do obecního systému a doručit na podatelnu Městského     úřadu      Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

2.    Po obdržení žádosti bude připravena smlouva o zapojení do obecního systému a budete vyzváni k jejímu podpisu.

3.    Po podepsání smlouvy lze provést úhradu paušální platby a vše je vyřízeno.

Vzor smlouvy a další dokumenty naleznete zde: Sokolov