česky Deutsch English

Plánované kácení

13.1.2023, Zprávy z města
Plánované kácení

V následujících týdnech dojde ke kácení skupiny smrků v blízkosti kruhového objezdu u městského úřadu. Přesný termín kácení závisí na klimatických podmínkách (půda nesmí být rozbahněna). V minulosti zde již došlo k pádu jednoho ze stromů, což mělo za následek narušení celé skupiny. Z důvodu bezpečnosti je tak nutné stromy pokácet. Na podzim vysadíme za pokácené stromy jehličnany nové. Nově zde budou vysazeny 3 ks jedlovce kanadského. Prosíme, abyste během kácení dbali zvýšené pozornosti a respektovali případné pokyny pracovníků, jenž budou kácení provádět.

Plánované kácení1Plánované kácení2