česky Deutsch English

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

4.5.2023, Zprávy z města

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 5 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Oznamujeme, že z důvodu poruchy na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka pitné vody.
V termínu
od: 04. 05. 2023, 08:00
do: 04. 05. 2023, 15:00
Okres: Sokolov
Obec: Sokolov
Ulice: Jelínkova

Cisterna bude pojíždět.
Doplňkové informace:
Náhradní zásobování je vždy zajišťováno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.
Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 703 464 464.
VODÁRNA SOKOLOVSKO