česky Deutsch English

Oslavy Dne horníků a omezení provozu ve městě

9.9.2021, Zprávy z města

V souvislosti se Dnem horníků a hornickou poutí (sobota 11. 9.) je třeba jako vždy počítat s určitým omezením provozu na některých komunikacích ve městě. Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad, povolil tyto úplné uzavírky a zvláštní užívání komunikace v termínu od 10. 9. 2021 od 19:00 nejdéle do 13. 9. 2021 do 15:30.

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Odboje, pozemku p. č. 84, v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve dnech 10. 9. 2021 od 19:00 hodin do 12. 9. 2021 do 01:00 hodin,

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Pionýrů – od křižovatky s ul. Jednoty k parkovišti u I. ZŠ, pozemku p. č. 79/1, v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích dne 11. 9. 2021 od 7:00 do 19:00 hodin,

Úplná uzavírka místní komunikace ul. 5. května - před prodejnou s nábytkem, pozemku p. č. 108, v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve dnech 11. 9. 2021 od 6:00 hodin do 12. 9. 2021 do 01:00 hodin a před budovou MDK, pozemku p. č. 108, v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích dne 10. 9. 2021 od 19:00 hodin do 12. 9. 2021 do 01:00 hodin,

Úplná uzavírka místní komunikace ul. nám. Budovatelů vjezd na náměstí – lahůdky u Plase, pozemku p. č. 901, v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve dnech 11. 9. 2021 od 6:00 hodin do 12. 9. 2021 do 01:00 hodin a prostor náměstí – panelové parkoviště, pozemku p. č. 900, v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve dnech 10. 9. 2021 od 6:00 hodin do 13. 9. 2021 do 15:30 hodin,

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Rooseveltova (dlážděná část), pozemku p. č. 171/1 v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích dne 11. 9. 2021 od 7:00 do 20:00 hodin.

Zvláštní užívání místních komunikací ul. Odboje, ul. Pionýrů, ul. 5. května, ul. náměstí Budovatelů, ul. Rooseveltova, ul. Staré náměstí, pozemků p. č. 84, 79/1, 108, 900, 901, 171/1, 243/1 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích a dále § 39 odst. 1, § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pro umístění prodejních stánků, pódia pro účinkující a doprovodný program, k zajištění kulturní akce „Den horníků 2020“.