česky Deutsch English

O slavnostní vítání nových občánku je ve městě zájem

22.9.2022, Zprávy z města
Slavnostní vítání občánků.

Vítání občánků je společenský obřad, při němž je novorozené dítě slavnostně uvedeno do života obce. Tato událost bývá také spojena se slibem, který rodiče novorozených občánků svými podpisy stvrzují do pamětní knihy nebo zápisem do kroniky a s předáním pamětního listu rodičům. V Sokolově je stabilně o tuto událost poměrně značný zájem a občánci se vítají prakticky každý měsíc.

V Sokolově se vítání občánků koná v zámecké obřadní síni, využitý pro vítání bude patrně i klášterní kostel sv. Antonína Paduánského. V letošním roce se vítání občánků konalo už šestkrát, naposledy to bylo 21. září, kdy se tohoto aktu za město ujala starostka Renata Oulehlová. Dosud tak bylo letos mezi nové obyvatele města přivítáno 107 dětí. V loňském roce došlo jen na osm vítání, všechna se konala na podzim. Na jaře je znemožnila koronavirová pandemie. I tak bylo mezi obyvatele města nově přivítáno na 130 dětí. Obvykle se koná 12 až 13 vítání občánku do roka. Ze zastupitelů města pak nejčastěji vítali nové občánky Tereza Zykánová nebo Ondřej Štych.

(mel)