česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

14.6.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nová zadávací řízení na zadání veřejných zakázek:

Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce

Demolice objektů na p. p. č. 306, 307, 2227, 2228 a 2250, vše v k.ú. Sokolov - projekční práce

Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov

...............................................................

Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací - na parkovací etáž A a parkovací etáž B v lokalitě sídliště Michal, v ulici Slavíčkova, Sokolov.

Předpokládaná hodnota: 1 085 000 Kč bez DPH

Nabídku lze podat do: 01.07.2019 do 09:00 hod

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1585.html

 

 

Demolice objektů na p. p. č. 306, 307, 2227, 2228 a 2250, vše v k.ú. Sokolov - projekční práce

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. návrhu technologického postupu a získání příslušných povolení na odstranění objektů č.p. 1373 a 1374 v ul. Svatopluka Čecha, č.p. 1381 a 1382 v ul. Heyrovského a č.p. 1419 v ul. Hornická. Jedná se o objekty, které dříve sloužily k bydlení a v současnosti se nachází v sociálně vyloučených lokalitách.

Předpokládaná hodnota: neuvedena

Nabídku lze podat do: 27.06.2019 do 10:00 hod

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1579.html

 

 

Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov

Předmětem plnění je odstranění (demolice) tří objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty bývalého DEPA (v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Sokolově).

Předpokládaná hodnota: neuvedena

Nabídku lze podat do: 08.07.2019 do 10:00 hod

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1590.html