česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

12.4.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nová zadávací řízení na zadání veřejných zakázek:

ZŠ Křižíkova Sokolov - oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu C

Ozvučení hlavního fotbalového stadionu Baník Sokolov

ZUŠ Sokolov – vymalování schodiště a třídy 67B, udržovací práce ve skladu keramiky

............................................................

ZŠ Křižíkova Sokolov - oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu C

Předmětem veřejné zakázky je oprava rozvodů studené a teplé užitkové vody, cirkulace a kanalizace v pavilonu C ZŠ Křižíkova. Po instalaci nových rozvodů zejména v instalačních šachtách, zednickém začištění a úpravách povrchů bude provedena výměna umyvadel a baterií. Opravy se dotknou 11- ti tříd a jedné umývárny. Rozpočet předpokládá s vybouráním po 2 ks otvorů do pěti instalačních šachet, napojením tříd do instalačních šachet a na každou místnost související opravy podlah a následné stavební úpravy pro uvedení místností do původního stavu vč. nových obkladů a opravy linolea /dlažby/. Na chodbě 1.NP jsou ocelové poklopy, které po demontáži umožňují napojení na ležaté rozvody.

Předpokládaná hodnota:  481 863,- Kč bez DPH

Nabídku lze podat do: 29.04.2019 do 09:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1548.html

 

Ozvučení hlavního fotbalového stadionu Baník Sokolov

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kvalitního ozvučení hlavního fotbalového stadionu v areálu Baník Sokolov. Požadavkem je pořízení kvalitního širokopásmového ozvučení fotbalového stadionu v Sokolově.

Předpokládaná hodnota:  220 000,- Kč bez DPH

Nabídku lze podat do: 24.04.2019 do 10:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1549.html

 

ZUŠ Sokolov – vymalování schodiště a třídy 67B, udržovací práce ve skladu keramiky

Předmětem veřejné zakázky je celoplošná oprava omítek stropu zadního schodiště a vymalování celého prostoru zadního schodiště bez olejových soklů. Ve třídě 67B bude demontován koberec a uložen pro zpětné použití, následně budou provedeny částečné opravy omítek stěn i stropu (v rozsahu 30 %) a provedeno nové potažení vápenným štukem a výmalba, budou dodána nová stropní světla. Dále bude provedena sanační oprava omítek včetně demontáže a montáže soklíků a výmalby u vstupu do cestovní kanceláře. Na chodbě v 1.NP budou opraveny mokré omítky bez štukování, včetně montáže a demontáže soklíků. Součástí dodávky jsou částečné opravy omítek bez štuků ve skladu keramiky, včetně protiplísňových maleb a dílčí drobné opravy omítek a štuků za radiátory ve vybraných učebnách.

Předpokládaná hodnota:  319 066,- Kč bez DPH

Nabídku lze podat do: 30.04.2019 do 10:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1550.html