česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

21.3.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejných zakázek:

MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu

MŠ Kosmonautů – oprava oplocení areálu

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, Sokolov - nákup mobilních zařízení (2. vyhlášení)

...................................

MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu

Předmětem veřejné zakázky je oprava hospodářského pavilonu. Bude provedena rekonstrukce elektrorozvodů včetně slaboproudů a výměny svítidel. Budou provedeny nové vodovodní odbočky k nově umístěným zařizovacím předmětům, v kuchyni a v přípravně zeleniny bude provedena nová kanalizace v podlahách, v kuchyni včetně odvodňovacího žlabu a nové odtoky od zařizovacích předmětů. Dojde k výměně otopných těles. V chodbě bude odstraněna nefunkční vzduchotechnika, v kuchyni zůstane zachována. Je vyspecifikováno obnovení povrchových vrstev stěn, částečně keramickým obkladem, dále stropů a podlah včetně doplnění mazanin, nášlapné vrstvy jsou navrženy převážně z dlažby. Součástí dodávky jsou nové dveře, nadsvětlíky a oprava povrchu podesty se schody u zadního vchodu.

Předpokládaná hodnota: 1 357 586,- Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 09.04.2019 do 08:30 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1510.html

 

MŠ Kosmonautů – oprava oplocení areálu

Předmětem veřejné zakázky je oprava oplocení areálu mateřské školy o celkové délce 410 m. Nejprve bude provedeno vykácení keřů z důvodu kolize s trasou oplocení. Stávající oplocení bude kompletně rozebráno a vybouráno kromě obou vjezdových bran a jedné vstupní branky, jež byly vyměněny nedávno a zůstanou zachovány. V prostoru u hlavního vstupu bude doplněna nová dvoukřídlá vstupní branka. Nové oplocení je navrženo ze svařovaných sítí o rozměrech 2500 x 1530 mm se zinkovou povrchovou úpravou. Mezi sloupky budou osazeny podhrabové desky o rozměrech 2450 x 300 x 50 mm do náležitě zhutněné rýhy po odstraněné podezdívce. Nedílnou součástí dodávky je nezbytný rozsah urovnání ornice, založení trávníku a oprav asfaltových betonů včetně podkladních vrstev podél linie plotu

Předpokládaná hodnota: 1 142 000,- Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 09.04.2019 do 10:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1532.html

 

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Předmětem veřejné zakázky je výstavba asfaltové příjezdové komunikace vč. chodníků pro pěší a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, NN a VO) pro připojení tří parcel určených k výstavbě rodinných domů. Jedná se o výstavbu zklidněné komunikace v intravilánu města Sokolov napojené na místní komunikaci v ulici Karla Čapka.

Předpokládaná hodnota: 3 026 450,- Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 09.04.2019 do 09:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1531.html

 

 

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, Sokolov - nákup mobilních zařízení (2. vyhlášení)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilních zařízení pro Základní školu Sokolov, Křižíkova 1916. Součástí plnění je doprava na místo plnění, instalace, návštěva odborníka z praxe a zaškolení personálu.

Předpokládaná hodnota: 275 000,- Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 04.04.2019 do 10:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1534.html