česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

15.3.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nová zadávací řízení  na zadání veřejných zakázek:

ZŠ Běžecká - dokončení podlahových krytin a

MŠ Vítězná - oprava výdejen potravin ...

.................................................

ZŠ Běžecká - dokončení podlahových krytin

Předmětem veřejné zakázky je dokončení výměny podlahových krytin v pavilonu A ZŠ Běžecká na chodbě ve 3. NP a v místnostech A41, A43, A44 a A54 ve 3.NP. Ve všech místnostech je již provedeno odstranění původního lepeného linolea včetně pryžových soklů, lišt a včetně odstranění lepidel. Je třeba provést lokální opravy poškozené betonové mazaniny. Po dostatečném vyschnutí se na vyčištěný a penetrovaný podklad nanese samonivelační vyrovnávací stěrka pod PVC a budou pokládány nové vinylové podlahoviny třídy zátěže 34-43 (komerční – průmyslová) o tloušťce min. 2,5 mm s nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm a provedou se nové sokly a přechodové lišty. Celkem je určeno k položení 497 m2 podlahových krytin. Nakonec se provede zpětná montáž krytů radiátorů a v chodbě tělovýchovných žebřin.

Předpokládaná hodnota: 490 000,- Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 01.04.2019 09:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1517.html

MŠ Vítězná - oprava výdejen potravin

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy výdejen potravin (přípravných kuchyněk) v 1. a 2. nadzemním podlaží mateřské školy. V 1. NP budou zazděny dveře do skladu a dozděno původní podávací okénko. V obou podlažích budou demontovány a vybourány stávající odpady. V rámci bouracích prací budou odstraněny stávající instalace NN s osvětlením, malby a nátěry, keramické dlažby a obklady, dveřní výplně, otopná tělesa, keramické zařizovací předměty. Nový stav bude obsahovat nové obklady a dlažby, výmalby, výplně dveří, keramické zařizovací předměty, přemístěná otopná tělesa, nové rozvody vody, elektroinstalace napojené z chodeb vč. osvětlovacích těles.
Před zahájením prací je nutné demontovat a vystěhovat veškeré vybavení vč. zařizovacích předmětů – 2 kryty radiátorů, 2 nástěnné telefony. Myčka a dvoudřezy budou instalovány zpět.  Nové kuchyňské linky nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota: 315 000,- Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 02.04.2019 09:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1513.html