česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

8.2.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejných zakázek:

ZŠ B. Němcové - oprava malé tělocvičny

ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin

ZŠ Rokycanova - výměna vstupních dveří

ZŠ Rokycanova - opravy vstupů

Ozelenění města Sokolova na rok 2019

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov - projekční práce

...............................................................

ZŠ B. Němcové - oprava malé tělocvičny

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v malé tělocvičně vč. nářaďovny. Před zahájením prací je nutné odborně demontovat tělocvičné nářadí a ochranné prvky, jež budou uskladněny ke zpětné montáži a důkladně zakrýt parketovou podlahu před poškozením. Hlavní práce spočívají v opravě omítek stropu včetně jeho potažení sklovláknitým pletivem a opravě omítek stěn, štukování stropů a opravě štuků stěn, výměně topenářských rozvodů, otopných těles a jejich krytů, výměně palubkového obložení stěn včetně cementového postřiku stěn pod obložení.

Předpokládaná hodnota: 853 413 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 25.02.2019 10:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1489.html

 

ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin

Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahových krytin na chodbě učeben 2. stupně v 2. NP a ve 3. NP a na chodbě družiny. Nejprve se provede demontáž stávajícího lepeného linolea včetně pryžových soklů a lišt a včetně odstranění lepidel. Na vyčištěný a penetrovaný podklad se nanese samonivelační vyrovnávací stěrka pod PVC a budou pokládány nové podlahoviny PVC třídy zátěže 34-43 s nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm a provedou se nové sokly, přechodové lišty a schodišťové hrany.

Předpokládaná hodnota: 654 164 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 25.02.2019 10:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1478.html

 

ZŠ Rokycanova – výměna vstupních dveří

Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž 2 ks dvoukřídlých dubových dveří včetně panikového kování a 2 kusů dělených oken ve tvaru půlkruhu tvořících světlíky nade dveřmi.

Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 25.02.2019 09:30

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1490.html

 

ZŠ Rokycanova – opravy vstupů

Předmětem veřejné zakázky jsou plošné úpravy povrchů dvou místností – vstupních bočních zádveří. Bude demontováno původní dřevěné obložení a dekorační prvky, provede se otlučení dožilých omítek a vybourání původních z části kameninových dlažeb. Demontují se rozvody tepla a posunou se blíž k podlaze. Omítky se vyštukují. Na nové potěry pod dlažby se nalepí nové dlažby, do nichž budou osazeny nové čisticí zóny na obuv. Součástí díla jsou dále zejména schodišťová madla, olejové nátěry a malby.

Předpokládaná hodnota: 395 397 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 25.02.2019 09:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1491.html

 

Ozelenění města Sokolova na rok 2019

Předmětem plnění je zajištění celoročního osázení nádob umístěných na vybraných veřejných prostranstvím města Sokolov včetně dodávky rostlin a celoroční péče o tyto vysázené rostliny.

Zakázka je administrována pro odbor správy majetku.

Předpokládaná hodnota: 454 545 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 26.02.2019 10:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1496.html

 

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov - projekční práce

Předmětem veřejné zakázky je projekční návrh parkovací plochy pro osobní automobily a příjezdové komunikace pro nově budované parkoviště, které bude napojeno na stávající komunikaci.

Předpokládaná hodnota: 280 000 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do: 20.02.2019 10:00

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1442.html