česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

25.1.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání podlimitních veřejných zakázek:

Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok

a

Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická

Vnitroblok:

Předmětem plnění je provedení navrhovaných plošných výsadeb okrasných keřů a travin v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Atletická, Vítězná a Spartakiádní na sídlišti Vítězná v Sokolově. Stávající cesta s živičným povrchem bude předlážděna a doplněna jednoduchou pergolou s popínavými rostlinami. Podrobněji viz Projektová dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota: 2 341 468 Kč bez DPH

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1463.html

Parkoviště v ulici Atletická:

Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury v území – nové parkoviště pro osobní automobily a úpravy místní komunikace - propojky ulic Atletická a Vítězná (sídliště Vítězná v Sokolově). Stavba řeší rekonstrukci místní komunikace a parkovací plochy, dále vybudování sítí související technické infrastruktury - dešťové vpusti pro odvodnění parkoviště a jejich napojení do dešťové kanalizace města, veřejné osvětlení. Součástí jsou úpravy chodníku pro pěší a stanoviště kontejnerů na odpad. Stavba zahrnuje výstavbu nového parkoviště - 33 parkovacích stání, z toho dvě vyhrazená stání pro automobily přepravující osoby zvláště tělesně postižené.

Předpokládaná hodnota: 3 404 329 Kč bez DPH

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1464.html

Nabídky lze podávat do 18.02.2019.