česky Deutsch English

Nové centrum naučí učitele, jak nově a zábavně na chemii

20.9.2022, Zprávy z města
Slavnostní otevření centra Elixír chemie.

Základní škola Švabinského se zapojila celostátního projektu Elixír do škol, a to v oblasti chemie. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího centra zřízeného při této škole, které zajistí lektorskou činnost v oblasti nových metod při výuce chemie pro pedagogy ze škol v Karlovarském kraji. Slavnostního otevření centra se za město zúčastnili starostka Renata Oulehlová a místostarosta Ladislav Sedláček. 

Vedoucím sokolovského centra je učitelka ZŠ Švabinského Ivana Laslopová. V průběhu školního roku bude centrum jednou měsíčně pořádat dvouhodinová setkání pro učitele základních a středních škol z regionu. Budou mít podobu workshopů. Při nich si účastníci experimenty vyzkouší v roli žáků v neformálním prostředí kolektivu. O konkrétních termínech setkání se dozvědí s měsíčním předstihem na webu Elixíru do škol, v záložce Chemická centra. Garantem Projektu Elixír chemie pro Karlovarský kraj jako součásti celostátního projektu Elixír do škol je VŠCHT Praha.

Kromě metodické podpory bude centrum v omezené míře poskytovat také podporu materiální. Účastníci dostanou možnost vypůjčit si na měsíc dražší pomůcky, které nemají na škole, a zajistí se tak jejich efektivní využití. Kantoři si z workshopů odnesou vzorové experimentální sady. Prostřednictvím centra bude možné získat hůře dostupné chemikálie a sdílet výukové materiály.

Účast na setkáních je zdarma a celý projekt bude akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zřízení centra významně finančně podpořilo Město Sokolov a společnost Synthomer. Centrum bylo otevřeno v úterý 20. září v nově rekonstruované učebně chemie na Základní škole Švabinského. Ředitel společnosti Synthomer Milan Brejchal předal učitelce Ivaně Laslopové a ředitelce školy Lence Černé symbolický šek na 20 000 korun.

Fotoreportáž z akce najdete zde https://bit.ly/3DCHoR0