česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

4.1.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky "Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov"

Projekt spočívá ve vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty Stezka vede z části podél frekventované komunikace III/21026 v ulici Chebská a spojuje město Sokolov s obcí Dolní Rychnov.
Stezka začíná v obci Dolní Rychnov v místě, kde se setkává ulice Revoluční a Chebská. Stezka je vedena po pravé straně silnice ve směru jízdy do Sokolova. U kruhové křižovatky přechází stezka přes silnici III/2016 nově vybudovaným sdruženým přejezdem pro cyklisty
a přechodem pro chodce. Za kruhovou křižovatkou se stezka napojuje na stávající asfaltovou stezku. Trasa stezky je vedena podél areálu gymnázia, za klášterem a poté dochází k jejímu napojení na stávající Páteřní cyklostezku Ohři. Celkové délka vybudované stezky je 1 188 m.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 14 276 821 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do 24.01.2019 do 12:30 hod

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1440.html