česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

31.12.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky "Zimní stadion - stavební úpravy šaten".

Předmětem jsou stavební úpravy stávajících šaten Zimního stadionu v Sokolově v 1. a 2. NP objektu na p.č. 2527 v k. ú. Sokolov.
Jedná se o úpravy dispozic šaten pro jednotlivé věkové skupiny hráčů, doplnění hygienického vybavení, opravy konstrukcí, povrchů a podlah.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 10 300 000 Kč bez DPH.

Nabídky lze podávat do 21.01.2019 do 12:30 hod.

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1427.html