česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

31.12.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově".

Předmětem veřejné zakázky je provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci novostavby pobytového zařízení pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Objekt vzniká na místě „bývalé 4.ZŠ, Sokolovská 1507“, která byla zbourána.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 136 905 774 Kč bez DPH.

Nabídky lze podávat do 04.02.2019 do 12:30 hod.

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1339.html