česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

25.10.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky "Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP". Zakázka je dělena na 2 části. Účastník může podat nabídku do jedné či obou částí.


Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou.

Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.


 

Předpokládaná hodnota 1. části zakázky je: 400 000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota 2. části zakázky je: 100 000 Kč bez DPH.

Termín pro podání nabídek do: 08.11.2018 10:00 hodin.

Zakázka je dostupná na: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1419.html