česky Deutsch English

Režim sekání trávy ve městě

12.4.2020, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Společnost SOTES Sokolov dokončila třetí seč trávníků ve městě a v současnosti končí sekání trávy ve městě v souvislosti s extrémním horkem. Jinak by mohlo dojít k trvalému poškození trávníků. Tráva musí nyní zregenerovat a znovu začít růst. Dokončí se sekání v okrajových lokalitách a poté zaměstnanci posílí jiné činnosti. Například stříhání keřů, pletí záhonů, plnění žádostí od občanů a zejména zalévání nových výsadeb.

První seč ve městě probíhala v období duben - květen. Travnaté plochy nezarůstají vždy stejně, někde je tráva nižší a jinde i dvakrát vyšší. Proto je první seč takzvaná „srovnávací“, kdy dojde k posekání všech ploch a srovnání trávy na stejnou výšku, která umožňuje následnou efektivnější údržbu. 

Sekání trávy ve městě probíhalo stejně jako v loňském roce podle aktuálních klimatických podmínek. V praxi to znamená, že po každé „seči“, kdy je kompletně posekáno na všech travnatých plochách, bude vždy rozhodnuto, zda sekat znovu či nikoliv. Tento mechanismus bude podléhat aktuálnímu počasí a předpovědi na další dny. Je nutno dodat, že posekat celé město (asi 150 ha travnatých ploch) trvá přibližně 4 - 5 týdnů. Proto se začíná sekat v centru o něco dříve, aby na druhém konci města tráva nepřerostla. Například seč začíná v centru při výšce trávy cca 10 cm, než se sekání dostane na sídliště Michal (zhruba 3 týdny) je tráva vysoká již 40 cm. Při sekání trávy je důležité plánovat s měsíčním předstihem a vždy počítat s výslednou výškou trávy za tento časový interval.

Od 1. června 2020 dojde opět  k „dosekávání“ travnatých ploch křovinořezy. Pokud se rozhodne o zákazu sekání, křovinořezy budou i přesto obsekávat dopravní značky, stromy a pevné překážky, které do této doby sekačky vynechávaly. Ale jen do dokončení seče celého města.

Pro udržení biodiverzity v intravilánu města jsou ponechány bez zásahu stejné plochy jako v loňském roce. Jedná se o tyto lokality: část louky na sídlišti Vítězná, louka u in-line dráhy v lesoparku Bohemia, pozemek pod DPS u Háječku, plocha za ul. Mánesova a část plochy u psího hřiště v Areálu zdraví.

Od letošního jara byly trávníky v Sokolově posekány již dvakrát. Momentálně je v polovině třetí seč, a to včetně sběru. Po deštích tráva roste rychleji a musí se po seči sbírat a odvážet. Tento úkon je dvakrát pomalejší než tzv. mulčování a proto má letos sekání ve městě zpoždění. Na druhou stranu při sběru trávy nezůstávají v trávníku organické zbytky. Od 15. července se začíná sekat kolem ulice Heyrovského a hřbitova, poté se bude postupovat směrem na sídliště Michal. Při deštivém počasí se bohužel sekat nedá, tráva se lepí na techniku, na trávnících zůstávají tlející zbytky a nedají se pořádně uklidit chodníky.