česky Deutsch English

NA RADNICI JEDNALI ZÁSTUPCI SENIORSKÝCH SPOLKŮ

6.2.2024, Zprávy z města
NA RADNICI JEDNALI ZÁSTUPCI SENIORSKÝCH SPOLKŮ

V kanceláři místostarostky města Renaty Oulehlové, se poprvé v novém roce sešli zástupci sokolovských seniorských klubů spravovaných městem. Hlavním bodem programu bylo představení plánů na nadcházející rok.

Diskuze byla věnována řadě témat, která jsou pro seniory stěžejní. Zástupci spolků měli příležitost sdílet své nápady a připomínky, a to zejména ohledně fungování seniorských klubů a navrhovaných akcí. Jednalo se také o další pomoci ze strany města, která zahrnuje materiální zázemí, finanční příspěvky či jiné formy podpory.

Místostarostka Oulehlová zdůraznila význam spolupráce mezi městem a seniorskou komunitou: „Je nezbytné, abychom byli v pravidelném kontaktu a abychom společně hledali cesty, jak podpořit naše seniory a zlepšit kvalitu jejich každodenního života.“