česky Deutsch English

Modernizace hladinových čidel na vodních tocích

24.9.2022, Zprávy z města

V srpnu 2022 došlo na modernizaci hladinových čidel na Lobezském potoce a na řece Ohři v Sokolově. Na obou místech byla umístěna nová automatická čidla (hlásné profily kategorie C) pro snímání hladiny s on-line přenosem dat a zasíláním SMS při překročení povodňových stupňů. Technologie obou původních zařízení z let 2012 a 2015 byla již zastaralá, a to zejména z hlediska modernějšího způsobu přenosu dat nezávisle na serveru městského úřadu.

V březnu 2022 podalo město Sokolov žádost o dotaci na akci Modernizace hladinových čidel umístěných na vodních tocích v Sokolově na hlásných profilech "C" a to do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje (http://www.kr-karlovarsky.cz) - na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi. Zastupitelstvo Karlovarského kraje 20. 6. v2022 poskytnutí dotace schválilo.

Nová čidla u vodních toků v Sokolově.Nová čidla u vodních toků v Sokolově.

Celkové náklady akce: 120 998 Kč včetně DPH. Poskytnutá dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: 96 798,40 Kč.

Nová čidla u vodních toků v Sokolově.Nová čidla u vodních toků v Sokolově.