česky Deutsch English

Město usiluje o dotaci na školní „dešťovku“

23.7.2020, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Město Sokolov podalo Ministerstvu životního prostředí ČR, které spravuje Operační program Životního prostředí, žádost o dotaci na realizaci projektu na vybudování takzvané retence (zadržování) dešťových vod stékajících ze střech Základní školy Běžecká. Potřeba co nejvíce snižovat množství odváděných dešťových vod při využití všech možných řešení je důležitá nejen vzhledem k ochraně životního prostředí.

V rámci projektu je naplánováno vybudování dešťové kanalizace a dvou retenčních nádrží celkem o objemu 40 metrů krychlových. Dešťové vody zachycené v retenční nádrži budou využity školou na zalévání zeleně, popřípadě na kropení zpevněných ploch a ochlazování okolního prostředí. Přímo se nabízí rovněž systém zadržování vod použít rovněž při výuce týkajícího se například koloběhu vody nebo ochrany životního prostředí. Nejedná se o jediný projekt města, zastupitelé města vyčlenili v rozpočtu pro rok 2020 celkem půl milionu korun právě na projekty související s efektivním hospodařením s dešťovou vodou.

Touto cestou se snaží v současnosti jít řada měst a obcí. Kvůli obrovskému množství zpevněných povrchů a napřímených koryt dochází v krajině při srážkách k rychlému odtoku vody. Důsledkem jsou povodně a sucho. Nádrž má několikerý přínos. Během srážek, hlavně přívalových, dochází k zadržení značného množství vod, což působí jako ochrana proti povodním. Voda je následně využívána k zavlažování trávníku, což šetří pitnou vodu a pomáhá vodu zasakovat a udržet v místech, kde napršela. V horku pak kropení vodou ochlazuje povrch i vzduch.

(mel)