česky Deutsch English

Město pronajme zahrádku v kolonii nad rozvodnou

23.9.2021, Zprávy z města

Rada města Sokolov schválila záměr propachtovat část pozemku parcelní číslo 476/10 o výměře 407 metrů čtverečních v katastrálním území Vítkov u Sokolova. Jedná se o zahrádku nad rozvodnou ve směru na Novinu. Podle platného územního plánu se pozemek nachází v ploše Rekreace – zahrádkové kolonie, kde je hlavním využitím rekreace rodinná na plochách zahrádek. Zájemci o pacht zahrádky mohou podat své písemné nabídky nebo se k tomuto záměru vyjádřit do 30. září 2021 do 12:00 na podatelnu Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Veškeré podrobnosti k záměru najdete zde https://bit.ly/3CsjoMX