česky Deutsch English

MĚSTO PRODÁVÁ POZEMKY PRO VÝSTAVBU

10.1.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat blok pozemků o celkové výměře 4122 m2 v ulici Ondříčkova v lokalitě Šenvert složený z pozemku p. č. 570/1 o výměře 548 m2, pozemku p. č. 570/2 o výměře 3362 m2, pozemku p. č. 575 o výměře 189 m2 a pozemku p. č. 577 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Sokolov.

 MĚSTO PRODÁVÁ POZEMKY PRO STAVBU RD

Minimální výše kupní ceny byla určena znaleckým posudkem o ceně obvyklé v místě a čase č. 294-25/2018 ze dne 02. 05. 2018 a to 3 660 300 Kč bez DPH. Dle platného územního plánu se pozemky nachází v ploše BK – bydlení kolektivní, kde je hlavním využitím bydlení v bytových domech. V ploše BK je dále možná výstavba zařízení školských, zdravotnických, sociálních a církevních, budovy pro administrativu, sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy, parkoviště a odstavná a parkovací stání. Kompletní nabídka a podmínky veřejné nabídky jsou zveřejněny na stránkách města do 28. 02. 2019 – úřední deska (záměr prodat).

Bližší informace podá:
Bc. Renata Paceltová, Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku
tel.: 354 228 279
email: renata.paceltova@mu-sokolov.cz

(ps)