česky Deutsch English

Město nabízí zájemcům pozemek pro výstavbu

3.6.2020, Zprávy z města
Ilustrační foto

Pozemky v zajímavých lokalitách nabízí zájemcům město Sokolov. Parcely jsou určeny převážně pro výstavbu rodinných domků i bytového domu a minimální kupní ceny vycházejí ze znaleckých posudků o ceně v čase a místě obvyklé. V městské nabídce je nyní pozemek na Vítězné.

Zájemci o koupi se mohou k záměrům prodeje vyjádřit a podat své nabídky do 31. července do 14 hodin na Městském úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, a to na podatelně úřadu nebo na odboru správy majetku města. Bližší informace podá Bc. Renata Paceltová, odbor správy majetku, Městský úřad Sokolov, e-mail: renata.paceltova@mu-sokolov.cz, tel: 354 228 279.

Vešketé podrobnosti najdete zde