česky Deutsch English

Kompostéry pro občany města Sokolov zdarma

5.9.2018, Aktuality městského úřadu

Kompostér

Žádost o výpůjčku kompostéru: Žádost o výpůjčku kompostéru (466 kB, pdf)

Město Sokolov požádalo v loňském roce o dotaci na nákup 500 ks kompostérů pro občany města Sokolova.

Projekt s názvem „Domácí kompostéry pro občany města Sokolov“, číslo CZ.05.3.29/0.0/17_068/0005644, získal podporu a nyní probíhá jeho realizace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pořizované kompostéry o objemu 1 380 litrů dodá společnost SDO Technika s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení na jejich dodávku. Kompostéry budou distribuovány konečným uživatelům, (občanům) na základě žádosti o výpůjčku kompostérů a následném podpisu smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu kompostéry přejdou bezúplatně do vlastnictví občanů.

Více informací k projektu: Kompostéry pro občany (218 kB, pdf)