česky Deutsch English

Kde se v Sokolově o prázdninách staví a opravuje

1.8.2023, Zprávy z města
Kde se v Sokolově o prázdninách staví a opravuje

I přes prázdniny se v Sokolově pořád něco děje. Nejedná se ale jen o letní zábavu jako jsou koncerty, promítání v Letním kině nebo Foodfest, ale i o řadu důležitých stavebních projektů. Pracuje se na několika nových autobusových zálivech, pokračuje oprava střechy tribuny fotbalového stadionu nebo práce na vybudování dalších parkovacích ploch v ulicích Sokolovská či Heyrovského. Starosta Petr Kubis s místostarostou Janem Pickou proto vyrazili na obhlídku několika míst, aby se přesvědčili, jak práce pokračují.

Samostatnou kapitolou jsou pak opravy sokolovských základních škol, kde se přes léto maluje, mění nábytek nebo rekonstruují učebny. Na ZŠ Pionýrů se k tomu upravuje i zahrada, kde po prázdninách přibydou nové skleníky, sluneční hodiny nebo broukoviště.

Na opravu městských škol a školek město letos vyčlenilo přes 26 milionů korun. Nad rámec toho zastupitelé schválili balíček více než 50 milionů korun, z nichž se bude hradit v následujících čtyřech letech nákup nábytku, tabulí, skříněk atp. na sokolovských základních školách. Počítá se také s předfinancování projektů na úpravu škol. Na to má město připravených dalších zhruba 50 milionů korun a zastupitelé budou na podzim schvalovat ještě navýšení této alokace o 30 milionů korun.

Přehled vybraných probíhajících investičních akcí Odboru rozvoje města:

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY POD KINEM ALFA A PROTI KOMERČNÍ BANCE

Cílem projektu je vybudování autobusového zálivu v ulici Boženy Němcové proti Komerční bance. Druhý zálivy vznikne v ulici Sokolovská pod kinem Alfa. V ulici Boženy Němcové se ještě pracuje na úpravách křižovatky.

STAVEBNÍ PRÁCE V ULICI K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

V ulici probíhají souběžně práce na dvou projektech. Prvním je rekonstrukce přechodů pro chodce u náměstí Budovatelů a u budovy bývalé vojenské správy. Druhý se týká výměny vodovodních šoupat společnosti Vodárna Sokolovsko. Na podzim naváže na tyto úpravy rekonstrukce povrchu silnice.

OPRAVA STŘECHY TRIBUNY FOTBALOVÉHO STADIONU V SOKOLOVĚ

Předmětem plnění je realizace tzv. stavby na klíč, kdy záměrem je oprava tribuny u hlavního fotbalového hřiště, která se nachází na p. p. č. 2532 v k. ú. Sokolov v areálu Baník Sokolov. V rámci opravy je požadována výměna stávající střešní krytiny, která bude nahrazena trapézovým plechem s velkou vlnou v pozinkovaném provedení. Ocelová konstrukce tribuny bude očištěna, bude provedena kontrola stavu svárů, pro případ, že některý svár bude vykazovat vady, tak dojde k jeho opravě – ta bude provedena osobou s náležitou kvalifikací. Bude provedena předúprava povrchu a následný finální nátěr konstrukce s vysokou životností.

PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI VÍTĚZNÁ SMĚREM K ZŠ BĚŽECKÁ

Cílem projektu je návrh nových kolmých parkovacích stání v ulici Běžecká v Sokolově. Parkovací stání budou provedena ze zámkové dlažby v kombinaci se zatravňovacími prvky pro zasakování dešťových vod. V rámci projektu bude také řešeno umístění stávajícího veřejného osvětlení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ULICI KOVÁŘSKÁ

Předmětem akce jsou úpravy a opravy místní komunikace. V rámci oprav bude také řešena oprava stávající opěrné zídky, vč. navazujícího schodiště, dále bude nově řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

PARKOVIŠTĚ V ULICI SOKOLOVSKÁ U HERBY

Cílem projektu je úprava nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování v ulici Sokolovská za bytovým domem čp. 1443 – 1449. Úpravou dojde k rozšíření komunikace a k novému uspořádání stávajících parkovacích stání.  

ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE V UL. SOKOLOVSKÁ U POŠTY 5

Cílem projektu je úprava křižovatky ulice Sokolovská – Heyrovského a přesunutí přechodu pro chodce v ulici Sokolovská. Uvedenými úpravami bude zvýšena bezpečnost osob při přecházení komunikace ulice Sokolovská a bude řešeno parkování při vjezdu do ulice Heyrovského. U pošty 5 vzniknou čtyři nová parkovací místa

PARKOVIŠTĚ V ULICI HEYROVSKÉHO ZA BÝVALOU ZŠ SOKOLOVSKÁ

Cílem projektu je vybudování nových kolmých parkovacích stání za bytovými domy 1475 - 1479. Zde je navrženo 22 parkovacích stání, včetně stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dalších 23 parkovacích míst je situováno za objektem tělocvičny. Součástí je vybudování nového osvětlení parkovacích míst a vybudování nové a oprava stávající komunikace v dané lokalitě.

Všechny aktuálně probíhající investice Odboru rozvoje města naleznete pod tímto odkazem: Sokolov Projekty rozvoje města