česky Deutsch English

Jsme v polovině. Starostka hodnotí uplynulé dva roky

15.11.2020, Zprávy z města
Starostka Renata Oulehlová.

Dva roky uplynuly v říjnu od komunálních voleb, před dvěma roky se v listopadu poprvé sešlo nové zastupitelstvo a další dva roky ještě zbývají do komunálních voleb v roce 2022. Jsme takříkajíc v poločase a to je ideální doba pro hodnocení toho, co má město za sebou, co se povedlo, co se případně povedlo méně a co Sokolov ve zbývajících dvou letech ještě čeká. Polovinu času z volebního období 2018 až 2022 hodnotí Renata Oulehlová (ANO 2011). Na podzim před dvěma roky se stala historicky první ženou, která stanula v čele města.

Po volbách před dvěma roky a následujících koaličních jednáních zůstalo vedení města Sokolov v podstatě ve stejném složení, došlo jen k přesunům na místech starosty a místostarostů. Považujete za výhodu, že stejný tým pokračuje v práci i nadále?

V komunální politice, a určitě nejenom v ní, platí, že se první dva roky rozkoukáváte, učíte se, a potom se teprve pustíte do pořádné práce. Jenomže ty zbylé dva roky utečou jako voda, řada projektů se za tuto dobu nestačí dotáhnout do konce. Proto vnímám jako velké plus, že jsme dostali šanci ve staronovém složení (místostarosty jsou Karel Jakobec a Jan Picka) pokračovat také ve volebním období 2018 až 2022, z něhož máme za sebou právě polovinu. Jsme dobře sehraní, dokáže rychle reagovat na potřeby města i jeho občanů.

V jakém stavu je město za uplynulé dva roky, především pak v souvislosti s hospodařením?

I v uplynulých dvou letech jsme pokračovali v práci z předchozího volebního období. Rozumně hospodaříme, přemýšlíme o každé vynaložené koruně. To se nám daří, vytvořili jsme dokonce největší finanční rezervu v historii města a přitom investovali do zvelebování města. To vše jsme zvládli financovat pouze z rozpočtu města a s využitím dotací, aniž bychom museli sáhnout po úvěrech. Sokolov je bez dluhů, což je zvláště v současné složité době obrovská deviza. A i přes očekávaný propad v příjmech, jenž by mohl letos dosáhnout až sto milionů korun, nemáme problémy a můžeme na příští rok připravovat další akce. Byť samozřejmě s rozmyslem a pouze ty opravdu nejdůležitější. Více než kdy jindy musíme rozlišovat věci zbytné a nezbytné.

Co se například podařilo v Sokolově v uplynulých dvou letech realizovat?

Jmenovat bych mohla mnoho větších či menších akcí. Za poslední dva roky se mnoho podařilo. Radost mám třeba z rekonstruovaných chodníků na náměstí Budovatelů, rozsáhlou revitalizaci za sebou mají svahy pod rozhlednou na Hardu i hrobka rodiny Schusterů. Rekonstrukcí nevyužitého objektu vznikly byty pro seniory, ve městě přibyla řada dalších parkovacích míst. Na Starém náměstí jsme ve dvou rekonstruovaných budovách otevřeli moderní městskou knihovnu a vznikla také její pobočka pro děti a mládež na sídlišti, jež tu citelně chyběla. Po rekonstrukci je smuteční obřadní síň, připravujeme parcely pro výstavbu rodinných domků. Vznikl tolik potřebný útulek pro kočky v areálu Sokolovské bytové. Modernizaci mají za sebou kabiny na zimním stadionu, nové zázemí mají k dispozici tenisté. Zkvalitnili jsme městskou hromadnou dopravu a dokončena je výměna většiny starých zastávek za nové. Upraveny jsou všechny kruhové objezdy na příjezdech do města a začne stavba tolik očekávané okružní křižovatky u čerpací stanice ONO. Snažíme se opravovat co nejvíce komunikací. A další investiční projekty jsou připraveny nebo jejich přípravě pracujeme. Naší zásadou je, nedělat věci do šuplíku, ale takové, které budeme schopni také uskutečnit.

Není tajemstvím, že mezi vaše priority coby politika patří hlavně sociální oblast a péče o seniory. Daří se plnit záměry města v této oblasti?

Postrádala jsem ve městě do jisté míry služby a péči, jakou by starší generace zasloužila. Přitom populace stárne a je naší povinností pomáhat těm, kteří to už sami nezvládají. Proto začala v Sokolově fungovat například služba Senior Expres, v níž jsme se stali vzorem pro řadu dalších měst. Obnovena byla příspěvková organizace města Sociální služby Sokolov, podporována je celá řada aktivit pro seniory, ať už je to zdravotní cvičení nebo kurzy sebeobrany včetně krav magy. Za jeden z největších úspěchů považuji zahájení stavby pobytového zařízení „Čtyřka“, které je určené pro lidi, kteří se kvůli věku nebo zdravotnímu stavu již o sebe nedokáží postarat. Toto zařízení nám citelně chybělo, lidé ve stavu, kdy ho potřebovali, museli opouštět město. Jsme pyšní, jak moderní objekt za více než 160 milionů korun v Sokolově vzniká. K dispozici v něm bude 41 jednolůžkových pokojů, což zajistí důstojný pobyt pro jeho klienty. V případě „Čtyřky“ se nám podařilo po zahájení stavby získat dotaci 65 milionů korun. Za úspěch lze považovat i záchranu chráněných dílen, kde ze dne na den hrozila ztráta práce třem desítkám osob se zdravotním handicapem. Vytvořili jsme proto vlastní chráněné dílny, lidi v nich zaměstnali a nyní jich v chráněných dílnách dělá téměř šest desítek. Ve městě je k dispozici také mobilní hospic. Zajímají nás samozřejmě rovněž další věkové skupiny. Máme třeba fond pro handicapované děti, naše příspěvkové organizace se zaměřuje na akce pro rodiny s dětmi, obrovskou nabídku zájmové činnosti má dům dětí a mládeže.

Ze všeho, co vás jako starostku v posledních dvou letech potkalo, ale nejspíše radost nemáte.

Velké starosti nám dělá třeba dění kolem Sokolovské uhelné, která se dostala vinou emisním povolenkám a dalšímu vývoji kolem těžby uhlí do složité situace. O práci tak přichází stovky lidí. Je třeba, aby byla transformace těžebních společností byla řízeným procesem, jinak nám hrozí velký sociální otřes. V této souvislosti musím vyzdvihnout úřad práce a naši dobrou spolupráci při řešení složité situace. Dále se potýkáme s komplikacemi vznikajícími v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách, lidé ztrácejí pocit bezpečí, což se musí změnit. Jenomže v tomto snažení má město hodně svázané ruce a chybí vůle centrálních institucí situaci zásadně řešit. Na současný stav upozorňujeme na mnoha jednáních, které absolvujeme, ovšem stále to cítíme tak, že jsme v tom sami. Část problémů jsme se snažili eliminovat opatření obecné povahy, které Sokolov přijal jako první město v České v republice a umožňuje nám neposílat do problémových lokalit doplatek na bydlení. Spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování, využíváme asistentů prevence kriminality, pořádáme setkání s občany ve vybraných lokalitách. To vše ale zatím k nápravě současného stavu nestačí, stále chybí větší podpora od státu.

Téměř celý letošní rok se potýkáme s pandemií koronaviru a komplikacemi, které s ní souvisejí. Jaké to na vás klade nároky a s čím se musí město vypořádat?

Ještě nikdy jsme něčemu takovému nečelili, jsme ve složité situaci a koronavir ovlivňuje téměř veškerý náš život. Koronavirem bude ovlivněna i příprava rozpočtu na rok 2021, který musí korespondovat s tím, co se děje. Při koronavirové krizi musíme rychle reagovat, situace se často mění ze dne na den. Jde především o to, aby byli co nejvíce ochránění obyvatelé, a v rámci našich možností jsme jim dokázali pomoci. Spolupracujeme proto co nejvíce s Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, zdravotníky i s úřadem práce a naše vzájemná komunikace je výborná. Ostatně, jako po celý rok i v jiných případech, než je koronavir.

Chcete něco vzkázat občanům města, případně někomu poděkovat?

Zažíváme období, které jsme si nedokázali ani představit. Stres významně ovlivňuje naše zdraví. Snažně vás prosím, byť vím, že to není jednoduché, myslete pozitivně, věnujte se rodině, kontaktujte přátele, poslouchejte hudbu, vzpomínejme na krásné zážitky, pusťte si oblíbený film, prohlédněte fotky a věřte, že přijde den, kdy bude svět bez pandemie. Společně to zvládneme. A chtěla bych poděkovat lékařům, sestrám, lékárníkům, hasičům, policistům, strážníkům, učitelům, prodavačům, pošťákům, obsluhám čerpacích stanic i popelářům. Prostě všem lidem, kteří v době koronavirové pracují na hraně, a někdy i za ní. A ještě bych chtěla dodat, že dobré vztahy mezi lidmi jsou důležité, v tom je naše síla. Nesmíme zapomínat na slušnost, toleranci, úctu a respekt člověka k člověku. Přála bych si, aby mezi lidmi bylo více pokory. Pokora není slabost, je to síla obalená něhou.

(mel)