česky Deutsch English

Jazyková animace má být pro děti hlavně zábavou

22.11.2021, Zprávy z města
Jazyková výuka v Mateřské škole Pionýrů.

Cílem jazykové animace není děti cizí jazyk naučit, nýbrž mu jazyk přiblížit a přitom posílit povědomí o vlastním jazyce, zábavným způsobem přibližuje základy cizího jazyka. Děti si díky hrám uvědomily například propojenost češtiny s němčinou díky internacionalismům (brýle = Brille, papír = Papier, malovat = malen ), seznámily se nenásilně s novými slovíčky.

Jazyková animace, v našem případě v jazyce německém, se v Mateřské škole Pionýrů udála již podruhé a obě byly dětem i nám pedagogům velmi přínosné. Nejenže má lektorka Pavlína Kellerová velmi pěkně promyšlený a motivovaný program, ale navíc se spousta momentů a nových poznatků promítá a spojuje s pohybem těla, což je myslím si ta nejlepší varianta. Děti jsou opravdu intenzivně zapojeny po celou dobu “výuky“. V kostce se děti seznámily s lidským tělem a jeho částmi v jazyce německém, kreslily a popisovaly obličej imaginárního kamaráda Otty, byly zapojeny do pohybových aktivit, zpívaly, nezapomnělo se na počasí u nás i v Německu, srdečné pozdravy jedné i druhé straně, rozloučení i pořádnou pochvalu.

Myslím si, že v regionu, který přímo sousedí s Německem a řada místních obyvatel němčinu ve své práci potřebuje, je výuka tohoto jazyka  nebo alespoň možnost se s ní seznámit u nás obzvlášť důležitá. Navíc díky těmto “setkáním” naše školka zvažuje do budoucna spolupráci s německou mateřskou školou.

Michaela Částková