česky Deutsch English

Dům dětí a mládeže postupně obnovuje provoz

5.5.2021, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Dům dětí a mládeže Sokolov od středy 5. května postupně obnoví provozu, ale zatím v omezené míře. Veškerá činnost se tak bude odehrávat zatím venku. Ve vnitřních prostorách budou pouze konzultace při nejvyšším počtu tři účastníci ve skupině. Předávání a vyzvedávání účastníků bude před budovou v areálu DDM, případně na jiném, předem dohodnutém místě.

Podmínkou účasti na zájmovém vzdělávání je doložení čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem, případně dospělým účastníkem. Formulář ke stažení najdete na www.ddmsokolov.cz před každou schůzkou. Vstup do budovy bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům.

Žádáme všechny, aby dodržovali odstup minimálně dva metry. Každý účastník bude mít roušku, kterou odloží při sportu (nevztahuje se na děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra apod.). Platba za zájmové útvary je poměrně snížena v souvislosti s počtem hodin za školní rok.

Bližší informace ke schůzkám jednotlivých zájmových útvarů a omezení provozu a platbám podají vedoucí oddělení e-mailem, případně telefonicky.

Iva Ondrejková, ředitelka DDM Sokolov