česky Deutsch English

Do konce srpna je třeba požádat o dotace na kotle

15.8.2022, Zprávy z města

Rodiny s nižšími příjmy (nízkopříjmové) mají šanci dosáhnout na peníze určené k výměně neekologických kotlů. Musí ovšem do 31. srpna 2022 podat žádost o dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva. Žádost mohou podat „nízkopříjmoví“ občané, kteří mají kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) nebo v bytech obytných domů.

Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95 procent ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč podle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je „nízkopříjmovost“ žadatele a členů jeho domácnosti. Příjem žádostí o dotace probíhá elektronicky. Pracovníci krajského úřadu jsou připraveni pomoci žadatelům s podáním žádosti, pokud to bude zapotřebí. Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu: https://kotliky.kr-karlovarsky.cz

Výše dotace se odvíjí od typu nového zdroje tepla s následujícími limity: 
- tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 180 000 Kč   
- kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč  
- plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč.