česky Deutsch English

BMW Group finančně podpoří projekty v regionu

22.10.2020, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Celkem 20 000 EUR hodlá každoročně vynaložit společnost BMW Group na podporu projektů zaměřeným na řešení lokálních výzev, pomoc místním obyvatelům nebo zlepšování životního prostředí. Tato podpora se bude týkat projektů řešících uvedená témata v okruhu do 30 kilometrů od BMW Group Vývojového centra ČR, jež vzniká nedaleko Sokolova.

BMW Group, jakožto společensky odpovědná firma, přistupuje aktivně k řešení společenských výzev ve všech regionech a místech, kde podniká. "Naše závazky se zaměřují především na propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí a dospívajících. Zejména v oborech souvisejících s vědou, technikou, bezpečností silničního provozu, strojírenstvím, matematikou a zodpovědným využíváním zdrojů,“ uvedl Petr Pospíšil z BMW Group Czech Republic. „Věříme, že právě v těchto oblastech jsme schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout maximálně pozitivního efektu pro společnost, v níž žijeme,“ poznamenal.

Tým projektu BMW Group Vývojového centra ČR věří podle Pospíšila ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve zdejším prostředí. „Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu vám, našim sousedům, lidem, kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra,“ dodal Pospíšil.

Mezi podporované oblasti patří vzdělávání dětí a mládeže, udržitelná mobilita a životní prostředí.  „Pokud máte nápad či připravený projekt, který se týká jedné z těchto tří oblastí, kontaktujte nás na emailu info.sokolov@bmwgroup.com Podpora může být poskytnuta pouze obcím, neziskovým organizacím nebo registrovaným spolkům,“ upřesnil Pospíšil.

Přitom je třeba uvést název obce, organizace či spolku a kontaktní osobu. Dále řešené téma, název projektu, jeho popis a výši požadované podpory (maximálně 10 000 EUR). Přihlášku s požadovanými informacemi zašlete prosím nejpozději do 30. listopadu 2020.

Projekty budou vybírány odbornou komisí složenou ze dvou zástupců BMW a dvou zástupců kraje. Podpora bude následně proplacena na základě podepsané smlouvy mezi žadatelem a společností BMW Mobility Development Center s.r.o.

(bmw, mel)