česky Deutsch English

„BRKO“ letí, ve městě přibyly další tři kontejnery

16.9.2020, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Lidé mohou v Sokolově minimálně do konce října využívat hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). K současným stanovištím nyní přibyla další tři. A to v ulicích Jarošova, Třebízského a Vítězná, jedná se tedy o tři nové kontejnery. Celkem jsou rozmístěny hnědé kontejnery v Sokolově už na dvanácti místech.

Sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad se ve městě osvědčily, odpad nebývá kontaminovaný a objem odpadu se zvyšuje. Za minulý rok bylo celkem z hnědých plastových nádob svezeno 40 265 kg biologicky rozložitelného odpadu a občané stále žádají o navýšení počtu nádob. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 skončilo v kontejnerech na BRKO na 13 005 kg odpadu, letos ve stejném období to bylo už 21 060 kg. Loni ve třetím čtvrtletí putovalo do hnědých nádob 15 170 kg odpadu, letos za první měsíc třetího čtvrtletí to bylo 7 100 kg. Také v tomto období lze tedy očekávat nárůst.

Separování BRKO je jedním z nástrojů, kterým lze snížit produkci směsného komunálního odpadu. BRKO se sváží od dubna do konce říjny, pokud jsou příznivé klimatické podmínky, do konce listopadu.

Biologicky rozložitelný odpad nesmí být v žádném případě zabalen v igelitových nebo mikrotenových pytlích! Pokud někdo vhodí do BRKO kontejneru (mají obsah 1100 litrů) odpad v plastu, znehodnotí tak obsah celého kontejneru. Někteří lidé toto upozornění v loňském roce buď ignorovali, nebo ho přehlédli, a odpad vhodili do nádob v igelitových pytlích.

Mapa se stanovišti na kontejnery.

Do kontejnerů na BRKO patří odpady z domácností. To znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina, odpady ze zahrady. V tomto případě se jedná o posekanou trávu, listí, větvičky, drny, starou zeminu i hlínu z květináčů, piliny, hobliny, kůru, plevele, dřevní štěpku, spadané ovoce, seno, slámu, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích! Bioodpad prostě do kontejnerů volně vsypte… 

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Rozhodně ne produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

(mel)