česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

5.9.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „MŠ Kosmonautů – oprava ploché střechy".
Předmětem veřejné zakázky je oprava ploché střechy pavilonu mateřské školy. Stavba řeší odstranění horního dřevěného pláště střechy až na nosnou ŽB konstrukci, zateplení střechy objektu, provedení nové spádové vrstvy a nové hydroizolace. V rámci stavby bude provedena repase hromosvodné soustavy.

Předpokládaná hodnota zakázky je 911 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 19.09.2018 do 09:30 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001380