česky Deutsch English

Nabídka bytů

Úřední hodiny bytového úseku: Pondělí až pátek
Pondělí, středa: 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 12:00
Informace k pronájmu bytů

Jednotlivé byty jsou nabízeny k dalšímu pronájmu po jejich uvolnění. Na byty není pořadník, ani není realizována například obálková metoda. Na každý byt je zveřejněna samostatná nabídka pronájmu, s uvedením výše nájemného za m2, stavem bytu, výší jistoty a dalšími podrobnostmi. Zájemce o byt podává žádost o každý požadovaný byt samostatně (lze podat i více žádostí, tedy ne pouze na jeden byt, možné je podání žádostí na všechny byty v dané nabídce; o byty je velký zájem a takto se zvyšuje šance na jeho přidělení). Přidělení bytu je pak plně v kompetenci rady města, která každou jednotlivou žádost podrobně zkoumá. Zajímá se o rodinnou situaci, ale také například o to, zda žadatel není dlužníkem města, nejsou-li na něj stížnosti apod. Jak si plnil své povinnosti včetně plateb nájemného, zda s ním nebyly negativní zkušenosti apod., pokud již někdy byl nájemcem městského bytu.

Vzhledem k současné situaci a vládním nařízením nebudou probíhat prohlídky. Fotogalerie jsou zveřejněny na našich stránkách https://www.sokolov.cz/mesto/fotogalerie/ a přihlášky se budou odevzdávat na podatelnu nebo je lze vhodit do schránky u hlavního vchodu Městského úřadu v Sokolově. Případné dotazy budou zodpovězeny telefonicky na tel.č. 354 228 262

Jednotlivé nabídky bytů k pronájmu

Upozornění: K žádostem o městský byt je nutné mít vyplněné potvrzení od zaměstnavatele.

Pokud žadatel zaměstnán není, nedokládá potvrzení od zaměstnavatele a v žádosti, v kolonce „zaměstnavatel“ uvede stav dle své situace, např. „na mateřské dovolené“, „veden na úřadu práce“, „ve starobním důchodu“….

Pokud žadatel podává v jedné nabídce žádost na více bytů, dokládá žadatel pouze jedno potvrzení od zaměstnavatele. Pokud ovšem žadatel podává žádost v některé z dalších nabídek, je třeba doložit nové (aktuální) potvrzení od zaměstnavatele.

Pronájem nízkonákladových bytů pro seniory

Jedná se o nízkonákladové byty pro seniory na adrese Komenského 113, Jiřího z Poděbrad 2046 a Hornická 1595.

Žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí, který sídlí v ulici Karla Hynka Máchy 1275. Zde je odkaz na stránky OSV, kde naleznete formulář žádosti a Pravidla pro přidělování nízkonákladových bytů pro seniory.

Pravidla pro pronájem městských bytů v objektu v ul. Gagarinova/Poláčkova č. p. 2048 v Sokolově

Jedná se o byty v ul. Gagarinova/Poláčkova 2048, Sokolov pro osoby 60 let a více. Nájemné se nabízí formou veřejné nabídky, kdy žadatelé mohou nabídnout vyšší nájemné.
Odbor správy majetku a žadatelé se drží pravidel pro pronájem městských bytů v objektu v ul. Gagarinova/Poláčkova č. p. 2048 v Sokolově schválených Radou města Sokolov, která jsou ke stažení/shlédnutí:
Pravidla pro pronájem městských bytů v objektu v ul. Gagarinova/Poláčkova č. p. 2048 v Sokolově