česky Deutsch English

Socha sv. Jana Nepomuckého

6.10.2014 (aktualizováno: 11.2.2015 13:43), Památky města Sokolova

Barokní socha neznámého tvůrce stála původně u někdejší Vodní brány u dřevěného mostu přes řeku Ohři. Nově byla přemístěna socha do ulice J. K. Tyla vedle nově opraveného mostu. Na vlastní náklady ji nechal vytesat bakalář teologie a magistr filosofie a svobodných umění Jan Kryštof Kuhn. Podstavec nese latinský citát „Nikdo nedoufal v Pána a byl přemožen“ s chronogramem 1729. V dolní části je vytesán obraz ležícího sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého