česky Deutsch English

Pamětní deska Karla Josefa Heidlera

6.10.2014 (aktualizováno: 14.1.2015 10:18), Památky města Sokolova

V měsíci srpnu 2012 byla v areálu nemocnice Sokolov umístěna pamětní deska Karlu Josefu Heidlerovi, sokolovskému rodákovi, lékaři a balneologovi a zakladateli nemocniční péče v Sokolově, který žil v letech 1792-1866. Ve městě nesla do roku 1945 Heidlerovo jméno dnes již neexistující ulice poblíž Kapucínského kláštera, kde doktor Heidler roku 1862 daroval městu dům s podmínkou, že zde bude umístěn špitál pro chudé a těžce nemocné. Na nově postavené sokolovské nemocnici v roce 1911 byla umístěna deska se zmínkou, že ústav je spolufinancován „Heidlerovou nemocniční nadací". Nová pamětní deska z černé žuly je doplněna portrétem K. J. Heidlera.

Pamětní deska vznikla z iniciativy pánů Josefa Brtka a Vojtěcha Čertíka a je umístěna na samostatném podstavci v zeleném ostrůvku u vjezdu do areálu nemocnice. Autorem pamětní desky a kamenné stély (podstavce) je Kamenosochařství Josef Kronus a Ateliér Jiří Černý.

Pamětní deska Karla Josefa Heidlera