česky Deutsch English

Městské parky Husovy sady a zámecký park

6.10.2014 (aktualizováno: 11.2.2015 12:11), Památky města Sokolova

Tyto sokolovské parky jsou nejucelenější zelenou plochou uprostřed města. Zaznamenaly v dávné i nedávné historii množství změn. Původní zámecká zahrada spolu s oborou navazující na aristokratické sídlo a park krajinářského charakteru se změnily v městské parky.

Parky byly zařazeny mezi Významné krajinné prvky, což znamená, že jsou ekologicky, geomorfologicky a esteticky hodnotné části přírody, které utváření typický vzhled krajiny a příspívají k udržení její stability. Dříve dendrologicky nepříliš výrazný park se mění v bohaté spektrum dřevin. Parky představují zelenou oázu klidu s množstvím nejrůznějších průhledů, zákoutí, posezení, včetně hracích prvků pro děti a odpočívadla u jezírek a rybníků. Parkem protéká Lobezský potok, sestava rybníků dotváří sestavu vodních prvků s ostrůvky, jezírky a vodotryskem. Některé stromy jsou velmi staré, typické jsou mohutné olše okolo potoka, budky, duby, javory. Zajímavé jsou břehové partie, členění parku s množstvím cestiček, travnatých palouků, odpočívadel nabízí místa k odpočinku, zábavě, botanického okouzlení.

Městské parky Husovy sady