česky Deutsch English

Mariánský sloup

6.10.2014 (aktualizováno: 13.2.2015 9:49), Památky města Sokolova

Byl postaven v roce 1701 a zhotoven chebským kameníkem Vilémem Felsnerem na základě smlouvy z 2. dubna 1699. Sloup stojí uprostřed Starého náměstí. Má čtvercovou základnu s vystouplými nárožími, na nichž jsou umístěny sochy světců s jejich typickými atributy, tj. sv. Jakuba Většího – patrona městského kostela (s biblí), sv. Antonína Paduánského – patrona klášterního kostela (s Ježíškem), sv. Floriána – ochránce před ohněm (s vědrem s vodou hasící dům v plamenech) a sv. Jana Nepomuckého (s krucifixem).

Na základně je umístěn čtyřboký sokl, nesoucí vlastní sloup. Na soklu jsou střídavě zobrazeny reliéfy s okřídlenými hlavičkami andělů a rostlinnými motivy s granátovými jablky. Sloup samotný má hladký povrch a je zakončen korintskou hlavicí. Na jeho vrcholu je umístěna socha Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné).

Mariánský sloup byl v letech 1995 – 1996 restaurován studenty Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením doc. Petra Siegla. Socha Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné) je volnou kopií původní barokní sochy Panny Marie, která byla v 50. letech poškozena pádem.

Mariánský sloup