česky Deutsch English

Lom Gsteinigt

6.10.2014 (aktualizováno: 14.1.2015 12:09), Památky města Sokolova

Město Sokolov nechalo zrekultivovat pro své občany další část nevyužitého území – okolí lomu Gsteinigt. Ze zanedbaného, zarostlého území se podařilo vytvořit rekreační část s příměstskou zelení. Tento projekt byl financován Ministerstvem financí v rámci zahlazování důlní činnosti. Realizace proběhla během 1 roku – od září 2008 do října 2009 a zahrnovala provedení těchto prací: plošná modelace terénu, úprava podložních vrstev, založení vegetační nosné vrstvy, vegetační zpevnění terénu osevem, výsadba rostlin, úprava stávajících vzrostlých dřevin ořezem, úprava porostních skupin. Velkou část provedených úprav zahrnovala nová výsadba rostlin, která doplnila stávající dřeviny o 60 nových druhů dřevin a rostlin. Celkem bylo vysazeno 693 nových stromů a ještě více keřů. Město Sokolov pro své občany vybavilo nové cesty lavičkami, stojany na kola a koši.

Lom Gsteinigt