česky Deutsch English

Kaple korunování panny Marie

6.10.2014 (aktualizováno: 28.1.2015 13:05), Památky města Sokolova

Barokní kaplička z roku 1719, stojící před klášterem kapucínů, byla původně kaplí hřbitovní. Do pozdně barokní podoby ji nechal přestavět v letech 1772 – 1774 arciděkan Karel Müller, který v ní byl po své smrti pohřben. Kaple má půdorys obdélníku se zaoblenými rohy, s pravoúhlým užším kněžištěm a štítem se zvoničkou. Hornoslavkovský malíř a purkmistr Eliáš Dollhopf ji vyzdobil barokními freskami v roce 1772. Nově opravená kaple vyhořela při velkém požáru města roku 1874, který zničil také její interiér. Poté byla opravena a naposledy rekonstruována v polovině 90. let 20. století. Mezi kaplí, kostelem sv. Antonína a řekou Ohří se rozkládal starý městský hřbitov, který byl na přelomu 19. a 20. století přeměněn na park a v dnešní době sloužící jako parkoviště. Dnes využívá kapli pravoslavná církev jako chrám Nejsvětější Trojice.

Kaple Korunování Panny Marie