česky Deutsch English

Hornický dům

6.10.2014 (aktualizováno: 14.1.2015 10:21), Památky města Sokolova

Hornický dům byl postaven v letech 1923 – 1925 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Prostředky na stavbu byly získány z tzv. „fondu pro sociální péči horníků“, který spravovalo Ministerstvo veřejných prací – odbor pro sociální péči hornickou.

Fond pro sociální péči horníků zahrnoval „stavební fond hornický“ a zbytek tzv. „hornických potravinových fondů“ (někdy též nazývané uhelné fondy). Ty zahrnovaly zvláštní přirážku ve výši 20 haléřů na 1 tunu uhlí a vzhledem k potravinové nouzi na konci 1. světové války nebyly vypotřebovány. Bylo rozhodnuto, že v řadě hornických oblastí se z těchto prostředků postaví kolonie hornických domků a tzv. „Spolkové domy“.

Majitelem Hornického domu (německy Bergarbeiterheim) byl československý stát a dne 4. 10. 1925 byl předaný do péče revírní rady, která reprezentovala horníky, resp. hornické organizace.

Hornický dům se stal důležitým střediskem společenského, politického a kulturního života a až do odtržení pohraničí byl i jedním z mála center antifašistických sil v okrese.

V průčelí budovy je zasazen monumentální reliéf pojmenovaný „Jeden den ze života horníka“ z roku 1923 od karlovarského sochaře Viléma Srba-Schlossbauera (1890 – 1972). Reliéf je složen z osmi samostatných částí: „Loučení“, „Cesta do práce“, „Fárání“, „2 části – práce ve štole“, „Vyfárání“, „Cesta domů“ a „Po celodenní námaze“.

V letech 1969 – 1970 byl objekt rozsáhle rekonstruován. Fasáda Hornického domu byla obložena bílými mramorovými deskami, byla vyměněna okna a upravena střecha. V současné době je Hornický dům sídlem Městského domu kultury a je využíván ke kulturním účelům. Při nedávné rekonstrukci dostala fasáda původní vzhled a uvažuje se i o rehabilitaci vzhledu vnitřních prostor.

městský dům kultury