česky Deutsch English

Bývalý areál myslivny, koníren a vrchnostenských kanceláří

6.10.2014 (aktualizováno: 11.2.2015 12:18), Památky města Sokolova

Málokdo z návštěvníků města si při pohledu na městskou tržnici uvědomuje, že se jedná o bývalou hospodářskou budovu patřící k zámku, která byla využívána jako konírny. Přilehlá jednopatrová čtyřkřídlá budova, která je poznamenaná vícečetnými přestavbami, je dnes sídlem mnoha obchodů a organizací, představuje bývalé sídlo správy nosticovského panství (tzv. Amthaus). Oba dva objekty pocházejí z 19. století a po různých účelových přestavbách v minulosti i v současnosti nemají velkou uměleckou hodnotu.

Naproti tržnici stojící budova myslivny je propojena s objektem tržnice branou s kovanou mříží, která navazuje na ohradní zeď dnešního dvora. Tento objekt z 18. století je v současné době sídlem ředitelství Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. V minulosti sloužil jako sídlo správy nosticovských lesů.

Za objektem myslivny se nachází poslední zbytek městského opevnění Sokolova – zeď a část hranolové věže z 16. století, zbudované z lomového zdiva. Vše je však dnes ukryto před zraky kolemjdoucích pod novodobými omítkami.

Další budovou v popisovaném areálu je barokní domek s mansardovou střechou z 18. století. Původně sloužil jako obydlí zahradníka, ale později býval využíván pro pobyt vychovatelů dětí hraběcí rodiny Nosticů. Jako nejznámější vychovatelé a učitelé zde působili při výchově čtyř synů hraběte Františka Antonína Nostice (1725 – 1794) historik a jazykovědec Josef Dobrovský (1753 – 1829) a historik a národní buditel František Martin Pelcl (1734 – 1801). Poslední budovou je vila dr. Ungera (Vrchlického 272). Jedná se o dílo architekta Ing. Yehudy Kurta Ungera, nejmladšího žáka a posledního spolupracovníka Adolfa Loose. Dům vytvořil pro své rodiče JUDr. Ludwiga a Ludmilu Ungerovi. Vzhledem k tomu, že zadní trakt na JV straně domu s přilehlou zahradou má oproti „uliční“ SZ straně vyšší polohu, použil architekt Unger prostorový plán „Raumplan“ svého učitele Adolfa Loose. Raumplan bohužel již není zachován.

V současnosti je dům v soukromých rukou a došlo k rekonstrukci, při které byla vyměněna původní okna, a dům byl zateplen. Stále jsou však zachovány některé původní prvky tohoto výjimečného domu, jako zábradlí v 1. patře, vstupní dveře a vestavěná skříň u vstupu

Bývalý areál myslivny