česky Deutsch English

Antonínské arboretum

6.10.2014 (aktualizováno: 6.10.2014 11:45), Památky města Sokolova

V rámci rekultivací byl v roce 1969 založen na výsypce Antonín semenný sad, který je originální v oboru rekultivací jak u nás, tak i v zahraničí, je ojedinělým subjektem evolučních procesů. Arboretum je v podstatě široký sortiment botanických taxonů pěstovaných na omezeném prostoru v daných půdních a klimatických podmínkách. Rekultivační arboretum Antonín je originální z těchto důvodů:

  1. je jediné rekultivační dendrologické arboretum v podmínkách ČR a Evropy,
  2. půdní prostředí reprezentují skrývané nadložní zeminy, které postrádají jakékoli gnoseologické znaky rostlých lesních půd,
  3. počet jedinců zastoupených druhů dřevin v jednotlivých způsobech pěstování se pohybuje v tisících stromů,
  4. plošná výměra u mnoha introdukovaných dřevin přesahuje několik hektarů,
  5. dendrologický význam je studován v oblastech flexibility druhů na emisní zatížení, flexibility na půdní a klimatické podmínky, pěstování lesa v antropogenním půdním prostředí a hospodářského a krajinotvorného významu.

V sokolovském arboretu Antonín je soustředěna nejbohatší sbírka listnatých a zejména jehličnatých dřevin v oboru rekultivace antropogenních půd.