česky Deutsch English

Změny v úhradách za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

29.9.2021 (aktualizováno: 2.5.2022 10:21), Město Sokolov

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně systému úhrad za svoz komunálního odpadu.

Smluvní vztah se SOTES bude do konce roku 2021 ukončen. Nově od 01.01.2022 bude zpoplatnění komunálního odpadu řešeno zavedením místního poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Systém vývozu se nezmění, u domů zůstanou zachovány nádoby i frekvence jejich vývozu tak, jak je nyní smluveno (v případě nezájmu o změnu). Pronájem nádoby nadále zůstává u SOTES.

Plátce poplatku je povinen podat ohlášení k místnímu poplatku. Ohlášení k místnímu poplatku musí být provedeno nejpozději do 15.01.2022.

Víc informací naleznete v níže uvedených dokumentech:

Změny v úhradách za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (221 kB, pdf)

Informace o roční výši místního poplatku za komunální odpad (219 kB, pdf)

Plná moc (213 kB, pdf)

Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (k tisku) (402 kB, pdf)

Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (k elektronickému vyplnění a tisku)

Rezervace termínu pro přihlášení k místnímu poplatku (Internet Explorer není podporovaný prohlížeč)

Mnoha dalších informací o odpadovém hospodářství najdete ve článku "Vše, co se týká odpadového hospodářství, najdete zde",
případně po kliknutí na jednotlivé kapitoly:

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V SOKOLOVĚ NA JAŘE 2022
KONTEJNERY NA BRKO BUDOU VYVÁŽENY UŽ DVAKRÁT TÝDNĚ
SEZONA MOBILNÍCH SBĚRNÝCH DVORŮ ZAČALA
SBĚRNÝ DVŮR SOTES PŘEŠEL NA ZIMNÍ PROVOZ
SOKOLOV MÁ NOVÉ VYHLÁŠKY K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
PRO NEPOTŘEBNÉ ELEKTRO JE K DISPOZICI SBĚRNÝ DVŮR
BYL TO JENOM POKUS, ALE NĚCO O TŘÍDĚNÍ NAPOVĚDĚL
SBĚRNÝ DVŮR SOTES BUDE MÍT LETNÍ A ZIMNÍ PROVOZ
NEODHAZUJTE STARÉ PNEUMATIKY PO MĚSTĚ, LZE JE ODEVZDAT
ČERNÉ SKLÁDKY NÁM MOHOU PRODRAŽIT SVOZ ODPADU
KONTEJNERŮ NA KOV PŘIBYLO, NOVÝ JE I NA HRUŠKOVÉ
DO NÁDOB NA PLAST LZE NOVĚ VHAZOVAT I DROBNÉ KOVY
MÍSTO U POPELNIC NA „KOMUNÁL“ NENÍ ODKLADIŠTĚ
SOKOLOV VYHRÁL EZ – LIGU, TŘÍDIL NEJLÉPE STARÉ ELEKTRO
POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU SE NEZMĚNÍ
OBYVATELÉ MĚSTA MOHOU VYUŽÍVAT KONTEJNERY NA KOVOVÝ ODPAD
ZAJÍMAVÁ FAKTA O ODPADU, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE
JAK SE ZBAVIT STARÝCH VĚCÍ? VYUŽIJTE ODPADOVÉHO TAXI
KAM SE STARÝMI PNEUMATIKAMI V DOBĚ PŘEZOUVÁNÍ AUT?
DO KONTEJNERŮ NA „BRKO“ IGELITOVÉ PYTLE NEPATŘÍ!
OPUŠTĚNÁ VOZIDLA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BUDOU ODVEZENA