česky Deutsch English

Kontakty

13.10.2014 (aktualizováno: 19.3.2023 15:43), Centrum sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

adresa:  Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov.

IČ:   28015819 právní forma: obecně prospěšná společnost. 

e-mail:  m.osickova@volny.cz ;   teren.csss@seznam.cz

ředitelka (statut. zástupce): Bc. Magdalena Osičková,

správní rada: Mgr. Petr Born (předseda), Mgr. Magdaléna Hadravová, Jaroslav Eliáš

dozorčí rada: Bc. Vlasta Kaiserová (předsedkyně),  Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M,  Libuše Móczárová

Telefonní kontakty:

ředitelka, soc. prac.: 721 940 521;

sídlo J. z Poděbrad359 808 408;  602 724 709 (účetní);                                            

koordinátorka péče, vedoucí pečovatelka - Iveta Immerová - pro terénní péči (ve městě Sokolov a smluvních obcích): 721 360 801;

koordinátorka péče, ved. pečovatelka - Jaroslava Vokounová - pro domy s nízk. byty pro seniory + terén: 607 080 537.